KA, çocuklar için öğrenmenin, büyümenin ve gelişmenin benzersiz bir yoludur.
Birincil odak noktası, fiziksel, zihinsel ve duygusal olarak potansiyeli arttırmak ve yeteneklerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

JKA, Nöroplastisite bilimi üzerine kurulmuştur. Beynin durumu ne olursa olsun yeni sinirsel bağlantılar ve gelişim yolları oluşturur.

Nöro-kas-iskelet sisteminin sürekli büyümesine ve gelişmesine yardımcı olan nörofizyolojik bir terapötik yöntemdir.

Aynı zamanda, çocukların yeteneklerini geliştirmelerine ve artırmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir deneyimsel öğrenme sürecidir.
Çocukların çeşitli işlevsel ve gelişimsel zorlukların bir yelpazesini öğrenmelerini, değiştirmelerini ve üstesinden gelmelerini destekler.

Eğitimlerimiz