Hidroterapi; hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğini kullanarak yapılmasıdır.
Su içerisinde uygulanan birden fazla tedavi yöntemi vardır. Bunlar içerisinde en güvenilir ve çocuklarımızın fiziksel kullanımını arttırmaya yönelik olan Halliwick komseptidir.
Halliwick komsepti; su etkinliklerine katılmak, suda bağımsız hareket etmek ve yüzme öğrenmek için fiziksel ve öğrenme güçlüğü olan kişilere odaklanır.
Su aktiviteleri, oyunlar ve oyun çeşitliliğiyle yeni beceriler kazanarak suya adapte olmaları sağlanır.
Özgürlük, terapötik etki veya eğlenceli aktiviteleri bireysel ya da grup halinde öğretilebilir.
Fizyoterapist su içerisinde bire bir veya grup halinde çalışır ve çalışmalarında hiçbir şekilde yardımcı eleman kullanmaz.

Eğitimlerimiz