*HEP modeli pediatrik rehabilitasyon alanında çalışan fizyoterapistlere kanıta dayalı bilgiler sunan ekolojik bir yaklaşımdır.

*HEP; hareket gelişimi ve hareket performansı üzerinde etkili olan homeostaz, duyusal işlem, emosyonel durum, motor yapı ve kognitif durumu birlikte inceler. Ancak bu basamakların birbirleri üzerindeki etkisinin de bu hiyerarşiden bağımsız olduğunu açıklar.

*Terapide çevre, birey, zaman, görev faktörleri çok önemlidir. Terapist tüm bu faktörleri çocuğun seviyesini göz önünde bulundurarak terapiyi şekillendirir.

* Her terapi çocuğun gelişim basamakları değerlendirilerek planlandığı için bireysel farklılıklar zenginleştirmelerin temelini oluşturur.

* Bireyin zayıf noktalarına değil güçlü yanlarına odaklanılır. Bireyin güçlü yanları zayıf yanlarının desteklenmesi için kulanılır.

* Birey bir bütün olarak değerlendirilir ve terapi bütüncüldür.

TURHAN AYYILDIZ (FİZYOTERAPİST)

Eğitimlerimiz