Amacımız özel gereksinimli olduğu halde mutlu, çevresiyle uyumlu, kendisiyle barışık, üretken bireyler yetiştirmektir. Sihirlieller Özel Eğitim Merkezi olarak; zihinsel, bedensel, ruhsal, duyusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeni ile yaşamın gereklerine uyamama durumundaki bireyleri, fonksiyon kayıplarını; rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sunarak, kapasiteleri ölçüsünde en üst düzeye çıkarmak ve toplum içerisinde kendi kendilerine yeterli olmalarını sağlamak ve onları topluma kazandırmak nihai hedefimizdir.