Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı; kendine bakım, iş ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri ile kişilerin yaşam rollerini yerine getirmesi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ve toplumsal katılımlarını artırmaktır. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal bozukluğu olan kişilerin günlük yaşam aktivitelerive çalışma becerilerini düzenleyerek yaşam kalitesi ve sağlıklarını koruyan,geliştiren kişi merkezli sağlık mesleğidir.

ERGOTERAPİSTLER KİMLERLE ÇALIŞIR ?

 • Duyusal Bütünleme Bozuklukları

 • Otizm Spektrum Bozukluğu

 • SerebralPalsi

 • Down Sendromu

 • Duyu Kayıpları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Gelişimsel Bozukluk Sendromları

 • Az Gören Bireyler

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

 • Disleksi

 • Toplumsal Katılımı Kısıtlanmış Kişiler

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü gibi günlük yaşamda ailelerine ve diğer kişilere bağımlı olan kişilerin toplumsal yaşamdaki bağımsızlıklarını arttırmak için kişiye özgü Ergoterapi programları oluşturacak şekilde çalışırlar.

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyusal bütünleme nedir?

Duyusal entegrasyon/bütünleme merkezi sinir sistemi tarafından gerçekleştirilir. Bu teori, kişinin vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyuların birbirleriyle etkileşime geçmesini ve vücut parçalarının uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlar. Duyu bütünlemeyle etkileşim haline geçen duyular beyin gelişimini destekler ve yeni bilgilerin dış çevreden alınarak öğrenmenin gelişmesine etki etmektedir.

Duyusal bütünleme bozukluğu nasıl oluşur?

Beyinin çevreden ve vücuttan yeterli duyuyu alamaması sonucunda duyu bütünleme bozukluğu oluşur. Doğru duyuyu veya yeterli duyuyu alamayan beyin hareketleri doğru planlayamaz ve doğru şekilde hareketleri organize edemez.

Örneğin; denge sistemiyle ilgili beyine yeterli veya doğru uyarı gitmediğinde hareket etmekten kaçınma, salıncağa binememe, sürekli kendi etrafında dönme, sürekli zıplama gibi davranışlar görülür. Bu davranışların nedeni beyinin doğru şekilde duyuları kullanamamasına bağlıdır.

Her insanda bulunan duyular;

 • Dokunma

 • Görme

 • İşitme

 • Koklama

 • Tat

 • Vestibuler sistem- denge,hareket koordinasyon, görsel sabitleme

 • Proprioseption- eklem ve kasların konumunu algılama

Ve bu duyuların beyinde yeterli temsil alanı oluşmazsa duyusal bütünleme bozukluğu oluşur

Duyu bütünleme bozukluğunun belirtileri:

 • Hareket etmekten korkma veya tehlikeli hareketler yapma

 • Dokunulduğu zaman veya yer değiştirildiğinde ağlama veya sürekli dokunmak isteme

 • Yürüme ve emeklemede gecikme; insanlara, mobilyalara yaslanma

 • Konuşma bozuklukları veya gecikmesi

 • Yüzünün yıkanmasını, banyo yapmayı sevmeme

 • Her şeyi ağzına alma

 • Yatağını ıslatma, tuvalet problemleri

 • Işıktan kaçınma

 • Sesli ortamlarda uzun süre ağlama veya dikkati toplayamama

 • Kalem tutma, yazı yazmada zorluk

 • Oyun oynayamama veya başaramayacağını düşündüğü için oynamak istememe

 • Yürüme, merdiven çıkma veya koşma sırasında denge kaybı

 • Dikkate eksikliği

 • Hiperaktivite

 • Zayıf kas görüntüsü veya çok sert kaslar

Duyu bütünlüğünün tam olduğunu aktivitenin doğru yapılmasıyla anlarız.Duyu bütünleme bozukluğu sonucunda kişiler kendi ortamlarında doğru bir şekilde hareket edemezler ve o ortamda kendilerini sürekli yalnız hissederler. Duyusal bütünleme terapisi; kişilerin tüm duyularını etkili bir şekilde ve etkileşim halinde kullanarak çevreyle olan etkileşimini arttırmaya çalışır. Kişinin çevresinde etkileşim halinde olması beyin gelişimi destekler, sosyal katılımını sağlar ve aynı zamanda kendini koruma reaksiyonlarının gelişmesini sağlar bu sayede kişinin bağımsız bir şekilde yaşamını devam ettirebilmesini amaçlar. Duyu bütünlemede kişilerin günlük yaşamda kendisinden beklenen veya yaşı itibariyle yapması gereken aktivitelerin yapılabilmesi amaçlanır. Duyusal bütünlemesi yeterli olan kişiler ortamlardaki değişikliklere daha çabuk adapte olur, stres seviyeleri azalır ve durumlara uygun doğru reaksiyon gösterme davranışları gelişir.

Hiçbir çocuk engelleri tek başına aşamaz ve yardıma ihtiyaç duymaktadır. Ve duyu bütünlemeyle amacımız; maksimum bağımsızlığı sağlayıp kişi ve ailesinin yaşam kalitesini arttırmaktır. Kişinin günlük yaşamında, arkadaş ortamında, okulda, ev içerisinde, markete gittiğinde, oyun parkında, arabaya-dolmuşa binerken, banyo yapmada, tuvalete gitmede, el yüz yıkamada, merdiven çıkmada… duyu bütünlemeyle ve Ergoterapiyle amacımız kişiyi sayabildiğimiz ve sayamadığımız her aktivitede maksimum bağımsızlığını sağlamaktır.