Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur.

Devamını Oku

Özel Öğrenme Güçlüğü

Kişinin zekâsının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi Disleksi (özel öğrenme güçlüğü) olarak tanımlanır.

Devamını Oku

Dil ve Konuşma Güçlüğü

Dil ve Konuşma Terapistleri dil(lisan), konuşma ve yutma alanında görülen bozukluklara sahip bireylerin yaşam kalitelerini, iletişim becerilerini artırmakla sorumlu kişilerdir.

Devamını Oku

Bedensel Engelliler

Program, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle, kaba ve/veya ince motor gelişim becerileri ve günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmiş, bu nedenle fonksiyonel hareket yeteneği ve aktiviteleri kısıtlanmış her yaştaki bireylerin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Devamını Oku

Ergoterapi ve Duyu Bütünleme

Ergoterapi anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir. Ergoterapinin temel amacı; kendine bakım, iş ve üretici faaliyetler, oyun ve serbest zaman aktiviteleri ile kişilerin yaşam rollerini yerine getirmesi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak kişilerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığını sağlamak ve toplumsal katılımlarını artırmaktır.

Devamını Oku

Aile Destek Programı

Özel eğitimde öğrencilerin psikolojik destek almaları hem duygusal ihtiyaçlarının karşılanması hem de davranışsal gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bu destek, çevrelerini ve içinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilmelerine, karşı karşıya olduğu sorunları çözmelerine ve karar alınması gereken konularda en uygun kararı almalarına yardımcı olmaktadır.

Devamını Oku

Aquaterapi – Hidroterapi Programı

Hidroterapi; hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğini kullanarak yapılmasıdır. Su içerisinde uygulanan birden fazla tedavi yöntemi vardır. Bunlar içerisinde en güvenilir ve çocuklarımızın fiziksel kullanımını arttırmaya yönelik olan Halliwick komseptidir.

Devamını Oku

Zihinsel Engel Destek Programı

Zihinsel öğrenme yetersizliği, zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zihinsel işlevleri ve sosyal davranışları yaşıtlarına göre geri ve yetersiz olur (geç ve güç öğrenirler, sınıf veya toplum içindeki kurallara uymakta zorlanabilirler).

Devamını Oku