Doğal Öğretim ,özel gereksinimli olan ve risk grubunda yer alan küçük çocukların beceriler kazanmasına ve kazanılan becerileri pekiştirilmesine olanaklar sunan eğitimin çocuğun günlük doğal yaşantısı içinde (okul ortamı için rutin, etkinlik ve geçişler sunulduğu) bir öğretimsel süreçlerdir .

Doğal Öğretim uygulamalarının tercih edilmesinde 4 temel faktör sunulmaktadır.

* Kaynaklaştırma uygulamalarının yaygın kazanması

*Ev ortamında Öğretim sunma

*Öğrenilenlerin genellenmesi

*Gelişimsel olarak uygun uygulamalar

Doğal öğretimin 4 temel özelliği bulunmaktadır.

*Çocuğun liderliğinin ve ilgisini izlenmesi

*Rutin, etkinlik ve geçişlerin öğretim ortamı olarak kullanılması

*Etkinliklerin, nesnelerin yada oyuncakların pekiştireç olması

*Genellemenin öğretilmesi: Farklı ortam ve durumlarda ve farklı bireylerle öğretimin gerçekleştirilmesi.

Figen Akcan (Sınıf Öğretmeni)

Eğitimlerimiz