Otizm spektrum Bozukluğu (OSB)gösteren çocukların eğitiminde etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış ve kanıta dayalı uygulama raporlarında yer verilen uygulamaları modüller bir yapı ile uygulanabilir hale getiren akletik (yapılandırılmış,yarı yapılandırılmış,yapılandırılmamış)müfredattır.

Özellikle ;erken çocukluk döneminde olan OSB tanısı almış ve bu çocuklar ile çalışan eğitimci ve uzmanlara yönelik hazırlanmış bir müfredattır.

Doğal Aba ;Alıcı dil,ifade edici dil ,eşleme, etkinlik çizelgeleri,etkinlik çizelgeleri, etkinlik ile meşguliyet,Fiziksel etkinlik ,Taklit ,oyun,ortak dikkat ,öz bakım,sosyal beceriler ,Tuvalet Becerileri,yönerge,Öğrenmeye Hazırlık,Ön akademik beceriler,Davranış yönetimi gibi başlıklarda modülleri içermektedir.

Doğal Aba müfredatında yer alan modüllerdeki davranış ve becerilerin öğretimine yönelik etkinliği kanıtlamış ebeveyn merkezli uygulamalar ,Doğal öğretim,Ayrılık denemelerle Öğretim,sembolik pekiştirme ve motivasyon sistemi ,Etkin Çizelgelerinin kullanımı ,Davranış yönetimi ,Şekil verme  ve Replikli öğretimi gibi  öğretim ,Yönetim, strateji ve süreçler kullanılmaktadır…

 

( ZEYNEP BALTACI) (Sınıf Öğretmeni)

Eğitimlerimiz