DİSLEKSİ (ÖĞRENME BOZUKLUĞU)
DİSLEKSİ NEDİR ?
Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.
Disleksi; Okuma Bozukluğu olarak Öğrenme Bozuklukları içinde tanımlanır. Diğer öğrenme bozuklukları; Matematik Bozukluğu ve Yazılı Anlatım Bozukluğu’dur.
DİSKALKULİ- MATEMATİK BOZUKLUĞU
kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda matematiksel becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.
DİSGRAFİ-YAZILI ANLATIM BOZUKLUĞU
kişinin kronolojik yaşı, ölçülen zeka düzeyi ve yaşına uygun olarak aldığı eğitim göz önünde bulundurduğunda yazma becerileri beklenenin önemli ölçüde altındadır.
Duyusal bozukluk varsa bile yazma becerisi sorunları genellikle buna eşlik edenden çok daha fazladır.
-OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE (0-6 YAŞ) BELİRTİLERİ;
Dislektik sorunu olan çocuk okul öncesi dönemde şu belirtileri gösterir.
Bazıları:
-Kelimeleri yanlış söyleme ,
-Kafiye bulmakta güçlük (masa-kasa vs)
-Oyunları sürdürememek, çabuk sıkılmak,
-Çatal, makas kullanma, bağcık bağlamada güçlük,
-Ayakkabılarını ters giyme,
– Daire, kare gibi şekilleri kopyalayamama,
-Taşırmadan boyama yapamama,
-Bisiklete binememe,
-Kendi ilgi alanı dışındaki aktivitelere karşı isteksizlik,
-Benzerlikleri fark edememe,
-Sağını solunu karıştırma,
-Sıraya koyma güçlüğü,
-Renkleri öğrenememe, karıştırma…
DİSLEKSİ’NİN İLKOKUL DÖNEMİ BELİRTİLERİ
Bazıları :
-Okul başarısının zekasına ve yaşına göre beklenenden düşük olması,
-Bazı konularda başarılı iken bazı konularda başarısız olması (örneğin; matematik dersi iyiyken geometriden çok başarısız olması)
-Yavaş okuma,
-Bazı harfleri yazarken ve ya okurken karıştırma (p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9,2-5)
-Tersten yazma (ismini Ahmet yerine temhA)
-Kelimenin sonlarını uydurarak okuma,
-Okumaya karşı isteksizlik,
-Yazma ödevlerinden kaçınma,
-Yavaş yazma,
-Tahtadan ödevini geçirmekte zorlanma,
-Ödev yapmak istememe,
-Sık dört işlem hatası yapma,
-Çarpım tablosunu öğrenememe,
-Kendine göre kısa yollar üretme,
-Eldeleri unutma,
-Alfabeyi sırasıyla sayamama,
-Beden eğitiminde başarısız olma (koşma,top tutma),
-Yanlış yapmaktan korkma,
-Sağını solunu karıştırma,
– Yıl, ay, gün gibi kavramları karıştırma (hangi mevsimdeyiz denince Mart diye yanıt verir).
Disleksi eğitiminde bireylerin öğrenme biçimleri birbirine benzemez.Çalışmalar her bireyin öğrenme yöntemi ve seviyesine göre düzenlenmelidir.
DİSLEKSİ EĞİTİMİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
Görsel Algı Çalışmaları :
Soldan sağa takip çalışması
Cümledeki eksik harfi bulma v.b.
İşitsel Algı Çalışmaları :
Gözünü kapatıp sesin nereden geldiğini buma
Sesli okuma
Söylenen sayıları tekrarlama v.b.
Duyusal Algı Çalışmaları :
Sırtına, avucuna sayı ,harf yazma
Dokunarak farklı dokuları ayırt etme
Sıralama Çalışmaları:
Tarıfe göre pasta yapma.
Boncuk dizme ,nokta birleştirme v.b.
Planlama Çalışmaları:
Bir gün boyunca ne yaptı?
Zaman Algısı Çalışmaları :
Oyunları zaman tutarak oynama v.b.

Bellek Çalışmaları:
Şarkı ezberleme
Verilen ritmi tekrar etme v.b.
Yazı Çalışmaları:
Kalem tutmayı öğrenme
Kuma yazı yazdırma v. b.
Okuma Çalışmaları:
Nesne Takibi, Satır Takibi
Harf ve Hece Tanıma
Kavram Çaışmaları:
Zaman ,Zıtlık,Benzerlik v.b.

Eğitimlerimiz