Dmi( dinamik hareket müdahalesi)
Motor gelişimden yana gecikmeler yaşayan çocukların gelişimsel kilometre taşında ilerlemelerini sağlamak için var olan terapatik bir yöntemdir.
Amacımız, Dinamik egzersizler ile spesifik aktif motor cevapları oluşturmak.
Nöroplastisiteyi stimüle ederek bu şekilde yeni nöral bağlantıların oluşmasını sağlıyor.
Özellikle yoğun bir terapi programı ile nöroplastisiteyi uyarıyor.

Dmi müdahalesinin en önemli noktası, postüral kontrolü kolaylaştırması ve çocuğun vücudu uzayda yer çekimine karşı stabilite etme yeteneğidir.

Dmi sonuç odaklı bir müdahaledir. Amaç, motor ilerleme ve işlevselliktir

Eğitimlerimiz