Dil ve Konuşma Terapistleri dil(lisan), konuşma ve yutma alanında görülen bozukluklara sahip bireylerin yaşam kalitelerini, iletişim becerilerini artırmakla sorumlu kişilerdir.

İletişim kurmak, yeryüzünde yaşayan her canlıda bulunan bir özellik olup insanlar bunu duygu ve düşüncelerini karşıdakine aktarmak için kullanır. Dil ve konuşma alanında görülen herhangi bir bozukluk kişinin iletişim becerisini kısıtlayacak hatta çoğu zaman bu becerinin gelişmesine tamamen engel olacaktır. Yutma fonksiyonlarının gecikmesi, hiç gerçekleşmemesi ise kişinin yaşam kalitesini düşürecektir. Katı ve/veya sıvıları tüketmekte sorun yaşayan bireyler bir zaman sonra toplum içinde bu besinleri tüketirken utanacak ve en sonunda bu besinleri toplum içerisinde tüketmekten vazgeçecektir.

Dil ve konuşma terapistleri yukarıda bahsedilen iletişim becerilerinde ve yutma alanında yaşanan güçlükleri en iyi biçimde ortadan kaldırma, kişinin yaşam kalitesini artırmak için gerekli teknikleri geliştirme ve uygulamada görevlidir.

Dil ve Konuşma Terapistleri’nin Çalışma Alanları

  • Artikülasyon ve diğer konuşma sesi bozuklukları
  • Ses bozuklukları
  • Özgül (spesifik) dil bozuklukları
  • Dili yazarak ifade etmede karşılaşılan bozukluklar (disleksi, disgrafi, disortografi) ile mantıksal işlemlemeyi/akıl yürütmeyi etkileyen bozukluklar
  • Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan (otizm gibi) çocuklara yönelik erken dil ve konuşma eğitimi ve terapisi
  • İşitme kayıplı çocuklara ve edinilmiş işitme kaybı olan bireylere dil ve konuşma terapisi
  • Afazi ve diğer nörolojik kökenli konuşma ve dil bozukluklarını değerlendirme ve terapi
  • Yutma, yutkunma ve östaki borusunu etkileyen bozuklukların terapisi
  • Larenjektomi, trakeotoktomilerde konuşma terapisi
  • Yaşlanmaya bağlı serabral bozuklukları (ALS, Parkinson, Azheimer, Demans v.b) olan bireylere iletişim terapisi

Dil ve konuşma terapisti yukarıda belirtilen bozuklukların değerlendirme sürecinde ilgili uzmanlarla (KBB uzmanı, nörolog, odyolog, plastik cerrah, pediyatrist, fizik tedavi uzmanı gibi) ekip çalışması ve yönlendirme yapar, vakaların durumunu takip eder ve multidisipliner olarak çalışır. Bu tür bozukluklarla karşı karşıya kalan bireylerin terapi için başka meslek elamanları yerine dil ve konuşma terapistlerine başvurması, uygun terapi yöntemleriyle tedavi edilmeleri gerekmektedir.