Bir fizyoterapist olan Berta Bobath ve eşi nörofizyolog Karel Bobath, nörögelişimsel tedavi prensipleriyle yetişkin nörolojik hastalarda 1940’lardan başlayarak geliştirdikleri bu yaklaşımı 1960’lı yıllarda doğuştan hareket bozukluğu olan bebek ve çocuklarda kullanmaya başlamışlardır. Bobath yaşayan bir konsept olarak 70 yıldır özel gereksinimli çocukların hayatlarına dokunmaya devam etmektedir.

Bobath yaklaşımı dahilininde Spli
çocuklarda temel problemin postüral kontrol, hareket ve koordinasyonda bozukluk olduğu düşünülmesine rağmen, nöromusküler problemlerin, kişisel özellikler, genetik, motivasyon, algı-motor deneyimler, çevresel gereklilikler ve nöral iyileşme düzeyi ile yakından ilişkili olduğu belirtilmektedir. Değerlendirme sırasında da sadece motor değerlendirme değil duyu algı motor, aile , çevre, çocuğun motivasyonu da dahil olmak üzere birçok parametre gözönünde bulundurulup çocuğa özel tedavi planı oluşturulmaktadır. Konseptin hedefi çocuğun vücut yapı ve fonksiyonlarının iyileştirilmesi bu sayede günlük yaşamda bağımsızlık düzeyini arttırmaktır.
Bobath konsepti içeriğindeki fasilitasyonlar, pozisyolamalar , çevresel düzenlemeler, aile eğitimi uygulamaları ile birlikte ilk seanstan itibaren etkinliği görülebilen tedavi yaklaşımıdır.

Eğitimlerimiz