(SU İÇİ TEDAVİ-HAVUZ
REHABİLİTASYONU)
Su içi tedavi ya da havuz rehabilitasyonu olarak da isimlendirilen bir fizik tedavi ve rehabilitasyon
uygulamasıdır.
Su, fizyoterapide tedavi amacı ile kullanılan yöntemlerden en eski olanıdır. Çok eski tarihlerden beri
suyun ısı ve hidrostatik özelliklerinden faydalanılmaktadır. Sıcak suyun adale spazmını gevşetici ve
sakinleştirici etkisi bilinmektedir. Bunun yanı sıra dalma derinliğine bağlı olarak suyun uygulamış
olduğu basınç, dolaşımı artırarak ödem tedavisinde kullanılabilmektedir. Aynı zamanda basınç adale
içi kan akımını da yüksek oranda artırdığı için adaleye oksijen akışını ve adaleden metabolik atıkların
uzaklaştırılmasını sağlayarak dinlenmeyi hızlandırır. Vücuda binen basınç aynı zamanda kalbe kan
akımını artıracağı için kalbin iş yükünü artırarak olumlu yönde egzersiz etkisi sağlamış olur. Bu
basıncın diğer bir olumlu etkisi solunum üzerine olacaktır. Göğüs kafesi üzerindeki basınç soluk alıp
vermeyi zorlaştıracağı için dirençli solunum egzersizi yapılmış olur. Su sistemler üzerine bu olumlu
etkilerinin yanında, içerisinde egzersiz yapmak amacıyla da kullanılır. Havuz içerisinde egzersizin iki
önemi vardır.
Birincisi suyun kaldırma etkisini kullanarak kas güçsüzlüklerinde veya vücuda fazla yük verilmemesi
gereken durumlarda güvenli bir şekilde kuvvetlenmeyi sağlaması. Şöyle ki kalça eklemi seviyesindeki
suda vücut ağırlığı %40, göbek seviyesindeki suda %50, göğüs hizasındaki suda ise %60 azalır.
Böylece eklemleri zorlamadan karadakine oranla en az 1,5 kat daha fazla egzersiz kolayca yapılabilir.
Yürüme ve sıçrama gibi egzersizler su içerisinde eklemlere çok daha az yük bindirerek yapılabilir.
İkincisi suyun hareketin hızına göre direnç oluşturmasını kullanarak kuvvetlenmede çok etkili bir
egzersiz yöntemi olan izokinetik egzersiz çalışmasına olanak sağlaması. Karadakinin aksine kişi
kuvvetlendirici dirençli egzersiz yaparken zorlanmaz ya da yaralanma riski olmaz çünkü direnç kişinin
hareketinin hızına bağlıdır yani hareketi ne kadar hızlı yaparsa o oranda direnç alır. Bir başka deyişle
kişinin adalesi ne kadar kuvvetli ise o kadar direnç alır. Suda yapılan dirençli egzersizin karadakine
oranla bir diğer üstünlüğü ise tüm hareket boyunca direnç sağlaması yani hareketin başından sonuna
kadar aynı oranda direnç sağlayabilmesidir ki bu da kuvvetlenmede çok daha etkilidir.

Halliwick Yöntemi:
Halliwick 10 adımlı yüzme metodu programı mühendis James McMillan
tarafından 1940’lı yıllarda geliştirilen bir su içi terapi programıdır. İlk altı
adım düşme cesareti ve kalkma becerisini geliştirmeye yönelik
tasarlanmıştır. Mental hazırlık, serbest kalma, gövdenin dönme kontrolü
(sağa-sola, yanlara, öne-arkaya, kombine gövde kontrolü) ilk
basamaklardır. Diğer adımlarda suyun ısısı, hidrostatik kuvveti ve
mekaniğine dayalı egzersiz programı ile kolaydan zora doğru ilerleyici özel
bir programı içerir. Yürüme, durgunlukta denge, türbülansta süzülme, basit
ilerleme ve temel yüzme hareketleri ile devam eder. Gövde kontrolünü

artırmaya ve solunum kontrolünü sağlamaya çalışan bir yöntemdir. İlk
basamaklarda terapiste bağımlı iken ilerledikçe hastanın bağımsızlaşması
sağlanır.

Fizyoterapist-Aquaterapist
Berkan GİDER

Eğitimlerimiz