Hidroterapi; hastalıkların veya fonksiyonel kayıpların tedavisinin suyun fiziksel özelliğini kullanarak yapılmasıdır.

Su içerisinde uygulanan birden fazla tedavi yöntemi vardır. Bunlar içerisinde en güvenilir ve çocuklarımızın fiziksel kullanımını arttırmaya yönelik olan Halliwick komseptidir.

Halliwick komsepti; su etkinliklerine katılmak, suda bağımsız hareket etmek ve yüzme öğrenmek için fiziksel ve öğrenme güçlüğü olan kişilere odaklanır.

Su aktiviteleri, oyunlar ve oyun çeşitliliğiyle yeni beceriler kazanarak suya adapte olmaları sağlanır.

Özgürlük, terapötik etki veya eğlenceli aktiviteleri bireysel ya da grup halinde öğretilebilir.

Fizyoterapist su içerisinde bire bir veya grup halinde çalışır ve çalışmalarında hiçbir şekilde yardımcı eleman kullanmaz.

Halliwickkonsepti Ten-Point programına göre ilerler.

Ten-Point Programı

Suda hiçbir deneyime sahip olmayan kişiye bağımsızlığını kazanabilmeyi öğrenme sürecidir.

1.Mental Uyum

Suda olmak karada olmaktan farklıdır. Yüzücü için yeni bir çevre, durumları ya da kendisine verilen yeni görevlere uyum sağlamalı.

2.Ayırma

Ayrılma, yüzücü fiziksel ve zihinsel bağımsızlığı öğrenene kadar devam eder.

3. Transver Rotasyon Kontrolü

4. Sagital Rotasyon Kontrolü

5.Longitüdinal Rotasyon Kontrolü

6. Kombine Rotasyon Kontrolü

7. Kabarma

Suyun kaldırma kuvveti kullanarak su yüzeyinde stabil durabilir.

8. Durgunlu- Denge

Su içerisinde rahat bir pozisyonda kalma durumudur. Pek çok farklı pozisyonlarda olması zihinsel ve fiziksel denge kontrolünü geliştirir.

9. Çalkantılı Kayma

Fizyoterapist ile yüzücü arasında fiziksel temas olmadan suyun kaldırma kuvvetiyle yüzdürlür. Fizyoterapist istenmeyen dönmeleri kontrol etmek için yardım eder fakat hiçbir itici hareket yapmaz.

10. Basit İlerleme ve Temel Yüzme

Basit ilerleme basit itici hareketlerle gerçekleşir. Bu basit bir kol,bacak yada gövde hareketleri olabilir.

Sonuç

Halliwick konsepti; su etkinliklerine katılmak, suda bağımsız hareket etmek ve yüzmek için insanlara öğretilen bir yöntemdir. Bu Ten-Point yoluyla elde edilir. Yanı sıra tedavide kullanılabilir ve bireye yüzme öğretmekte başarılı bir yoldur.