Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde psikolojik desteğin önemi:

Özel eğitimde öğrencilerin psikolojik destek almaları hem duygusal ihtiyaçlarının karşılanması hem de davranışsal gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Bu destek, çevrelerini ve içinde yaşadıkları toplumu daha iyi tanıyabilmelerine, karşı karşıya olduğu sorunları çözmelerine ve karar alınması gereken konularda en uygun kararı almalarına yardımcı olmaktadır.. Bunun yanı sıra, psikoloji destek ile çocuklar yeteneklerini keşfetmekte ve geliştirmekte daha başarılı olmaktadır.

Özel eğitimde psikolojik destek sadece çocuklara değil aynı zamanda ailelere de yönelik bir hizmettir. Aileler danışma sürecinde kendilerine ve çocuklarına ilişkin duyguları ve düşüncelerini paylaşırlar. Aileler, engelli çocukları olduğunu ilk öğrendiklerinde verdikleri tepkiler ve yaşadıkları duygular çok karmaşıktır. Bazı aileler durumu çabuk kabullenirken, bazıları zor kabullenebilirler.

Bir aile için engelli bir çocuğa sahip olmak maddi ve manevi zorlukları beraberinde getirebilir. Anne, baba ve çocuk arasında duygusal problemlerin sebep olduğu çatışmalar meydana gelebilir. Bunun yanı sıra, sosyal çevresiyle sorun yaşan aileler de olabilir. Bunlar ve benzeri sorunlar için aileler psikolojik desteğe ihtiyaç duymaktadır. Psikolojik destekle, ailelerin karşı karşıya kaldıkları sorunları paylaşabilmeleri ve bu sorunlarla baş etme yöntemleri geliştirmenin yanı sıra çözüm üretmekte de yardımcı olunmaktadır.